O projektu

SILENSE je zkratkou pro (ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors.


Cíle

Projekt SILENSE zkoumá akustické technologie a vyvíjí inovativní koncepty pro:

  • aktivování a ovládání zařízení pomocí gest
  • přenos dat
  • určení polohy uvnitř budov

Relevance a dopad

Lidé komunikují nejen hlasem, ale také gesty. Technologie, které projekt SILENSE má vyvinout, posouvá hranici naší přirozené komunikace o krok dále: od komunikace mezi lidmi ke komunikaci mezi lidmi a zařízeními. Toto bude ve světě s všudypřítomným IoT stále důležitější. Aplikace vyvinutých technologií přinese široké veřejnosti mnoho východ ve spoustě oblastí, od přístupnějšího uživatelského ovládání po zlepšení zdraví a bezpečnosti. Několik konkrétních příkladů:

  • Intuitivní uživatelské rozhraní v mobilních a nositelných zařízeních: uživatelská rozhraní jsou dnes jedním z hlavních rozdílů na trhu s mobilními zařízeními. Snímání zvuku umožňuje aktivaci a ovládání mobilních zařízení, aniž by se jich uživatel dotkl. Navíc je tak možné se vyhnout zašpinění (dotykové) obrazovky, a díky tomu lepší uživatelský dojem a vyšší úroveň hygieny.
  • Vyšší úroveň hygieny díky bezdotykovému ovládání: implementace technologií umožňujících bezdotykové ovládání předmětů může vést ke zlepšení hygienických podmínek v budovách, nemocnicích i domácnostech.
  • Zvýšená bezpečnost díky bezdotykovému ovládání: zvuková/hlasová aktivace/ovládání systémů v automobilu (např. navigace, zábava či ovládání klimatizace) a ovládání strojů v průmyslových aplikacích.
  • Lepší zabezpečení pomocí ověření gesty: v kontextu potřeby vyšší úrovně zabezpečení se identifikace gesty jeví jako nový faktor, který zvyšuje rozmanitost, a tedy robustnost ověření.
  • Vyšší kvalita života pro osoby se zdravotním postižením nebo seniory neschopné pohybu, kdy rozpoznání zvuku nebo gest mohou využít i ti, kteří trpí poruchou sluchu nebo mluvy a mohli by tak například mít prospěch z tlumočení do znakové řeči.

Časový harmonogram

Začátek projektu: květen 2017
Délka projektu: 36 měsíců